Explanimation; De Juiste Lengte voor de Juiste Boodschap

07/10/2014
Animatiebureau Animotus

Explanimation; De Juiste Lengte voor de Juiste Boodschap

Een explanimation is het meest succesvol als deze veel mensen bereikt. Vaak wordt gezegd dat een video tussen de 30 en 60 seconden het meeste kans maakt om gedeeld te worden. Maar is dit waar? En werkt dat ook voor explanimation?

Videolengte en delen

Zoals gezegd, wordt vaak aangeraden een video tussen de 30 en 60 seconden te houden. Nog los van de tijd die vereist is om een explanimation te maken, moeten we ons afvragen of dit waar is. Als we naar de top 10 van meest gedeelde reclamevideos kijken, zien we dat meer dan de helft langer is dan 3 minuten en 2 zijn zelfs langer dan 9 minuten. De gemiddelde tijd voor de top 10 is ruim 4 minuten. Naarmate we verder gaan door de lijst, naar de top 20 en top 50, zien we dat kortere reclames minder worden gedeeld. Het gemiddelde voor de hele top 50 is ruim tweeëneenhalve minuut. De meest gedeelde videos over het algemeen (dus niet alleen reclames), zijn tussen de anderhalve en vijfeneenhalve minuut. De lengte is dus duidelijk minder belangrijk dan de inhoud van een explanimation of andere video.

Videolengte voor explanimation

Het doel van explanimation is een product, dienst of bedrijf uit te leggen. Er moet dus altijd genoeg tijd worden gebruikt om de uitleg duidelijk en volledig te geven. Het is dus voor explanimation al helemaal onverstandig om de video te limiteren tot 30-60 seconden. Wel moet ervoor gewaakt worden dat de explanimation niet té lang wordt. Mensen hebben maar een beperkte aandachtsspan en we willen niet dat de kijker zijn interesse verliest voordat de explanimation is afgelopen. Daarom is het soms beter om een gecompliceerd product in meerdere video’s uit te leggen, waarbij in elke explanimation een bepaald aspect wordt uitgelegd.

De lengte van een explanimation is dus niet zo belangrijk voor het deelgedrag van kijkers als de inhoud. Zorg dus voor een informatieve en vermakelijke video, dan komt het delen vanzelf!