Explanimation Projaxion

24/01/2014
Animatiebureau Animotus

Nederlands

[dt_divider style=”narrow”/]

Engels

Animatiebedrijf Animotus heeft bovenstaande explanimations in het Nederlands en in het Engels ontwikkeld voor PROJAXION. PROJAXION voert de volledige regie over de implementatie en uitvoering van zowel online als offline backofficetrajecten.

Script Nederlands

E-commerce:….. Nieuwe technieken, mogelijkheden en kansen volgen elkaar voortdurend op…… De vraag en verwachting van uw klanten verandert snel en onvoorspelbaar.
Deze onzekerheden en het tijdgebrek maken besluitvorming moeilijk en investeren risicovol.
Een organisatie die in E-commerce wil excelleren moet daarom in staat zijn snel en betaalbaar te veranderen. Dan kunnen nieuwe ideeën en ontwikkelingen efficiënt worden geprobeerd. Alle schakels in de keten moeten dus eenvoudig, vervangbaar of uitbreidbaar zijn én nieuwe kunnen worden toegevoegd.
Dat is precies wat PROJAXION doet zodat haar klanten de mogelijkheid hebben te veranderen en succesvol te zijn.
Een duurzame organisatie, een organisatie,….klaar is voor de toekomst… klaar voor verandering.
Al sinds de eerste dagen van e-commerce heeft PROJAXION zich gespecialiseerd in het inrichten en aansturen van de gehele keten. Zij bieden u een schat aan ervaring en een uitgebreid netwerk van specialisten. Klaar om in te zetten voor elke schakel in de keten.
Veelal ligt de aandacht van organisaties bij de look en feel van een webshop terwijl de klant zich juist richt op de keten.
– Was de bestelling op tijd?
– Heeft de helpdesk me goed geholpen
– Was het netjes en compleet verpakt
– Waren er verschillende afleveropties
– Etc. Etc.
U concentreert zich op het assortiment, de aanbieding en het werven van klanten. PROJAXION zorgt dat verwachtingen worden waargemaakt, klanten terugkeren en dit graag aan anderen vertellen.
Meer weten? Kijk op www.projaxion.nl

 

Script Engels

E-commerce:…… You’re faced with constant changes in technologies and opportunities……… Customer requirements and expectations are changing fast and unpredictable.
These uncertainties and lack of time make it difficult to take the right decisions and increases investment risks.
Therefore, if a company wants to excel in e-commerce, it requires a flexible organisation which allows fast and affordable changes. Only then it is able to efficiently try-out new ideas and developments. It should be easy to replace or expand all disciplines within the chain and to add new ones to the chain.
This is exactly what PROJAXION does… providing her customers the flexibility to change and the requirements to be succesful.
A sustainable organisation…… Ready for the future…… Ready for change
Since the early days of E-commerce PROJAXION is specialised in building and managing the entire e-commerce chain. They offer experience and an extensive network…. Ready to deploy in any discipline of the chain.
Generally, organisations focus on the Look & Feel and the content of their webshop while the customer focuses on the chain.
– Was the delivery on time?
– Did customer services assist me and did they care?
– Was my order sufficiently packed and complete?
– Did I have multiple options for pick-up or delivery?
– Etcetera
– Etcetera
You focus on the assortment, the content, the offering and on getting new clients! PROJAXION ensures that expectations are met, customers return and share their experience with others…..
Would you like to know more?
Go to www.Projaxion.nl

 

Storyboard
ProjaxionStoryboard1

Trefwoorden: Animatiebedrijf, animatiestudio, explanimation, bedrijfsanimatie, uitleg animatie.